Over ons

Diagonaal is een stichting die zich inzet voor een leefbaarder Presikhaaf. We zijn alert op wat er leeft en speelt in de wijk en we organiseren allerlei activiteiten voor jong en oud. We werken vanuit wijkcentrum ‘De Oosthof’ waar we naast ons kantoor ook een leerwerkbedrijf hebben. In de volksmond worden we daarom ook ‘leerbedrijf Diagonaal’ genoemd. Zo zijn er bewoners, studenten en mensen in re-integratie trajecten bij ons actief. Iedereen is welkom!

Werkwijze

We maken slim gebruik van bestaande netwerken en ontwikkelt nieuwe “diagonale dwarsverbanden”. Met diagonale dwarsverbanden wordt bedoeld, het voldoen aan de behoeften van de bewoners uit Presikhaaf ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging en achtergrond. Voor de borging hiervan is het leerbedrijf ook “diagonaal” in haar personeelsopbouw.

Zij biedt naast bewoners, studenten van verschillende opleidingen (Middelbaar Onderwijs, MBO, HBO en Volwassene Onderwijs) en mensen in re-integratietrajecten en van verschillende etnische achtergronden een “leerwerkplek” aan. Het leerbedrijf werkt hierin theoretisch verantwoord, omdat zij onderwijs op de werkvloer biedt. Met deze diversiteit en capaciteit werkt het leerbedrijf “diagonaal” mee aan de verbetering van de wijk Presikhaaf. Zo leveren we ‘sociale bouwstenen’, bieden we kansen en mogelijkheden aan kinderen en jongeren uit de wijk, en betrekken we kinderen en jongeren bij de buurt.

Leerbedrijf Diagonaal doet veel, waaronder:

• Activiteiten: sport, spel, kunst, cultuur, recreatie en ontmoeting.
• Evenementen: voor jong en oud, voor de straat, buurt en wijk.
• Contact met bewoners: kennen en gekend worden, integratie en samenlevingsopbouw.
• Advies en acties: vragen uit de buurt, wensen en experimenten.

Om up-to-date te blijven worden er regelmatig wijkonderzoeken gehouden om te kijken wat mensen van de wijk vinden en wat er eventueel nog verbeterd kan worden. We leveren voortdurend concrete producten af en staan volop in het werkveld.

Onze (leer)werknemers zijn actief in heel Presikhaaf op pleintjes, KNVB Cruijff Court, scholen, bij verenigingen, wijkcentra, sporthallen, Park Presikhaaf, het winkelcentrum en meer.